Så här bäddar du in ditt returformulär på din Shopify hemsidan.

Ett exempel på det digitala returformuläret inbäddat i en Shopify-butik. 

  1. Gå till Settings→ Account Settings. Under Activate Returbo hittar du html texten. Kopiera denna text. 
  1. Logga sedan in på ditt Shopify-konto och navigera till sidan där du vill lägga till returformuläret. Klicka på ikonen < > i det övre högra hörnet av textredigeraren.
  1. Klistra in HTML-koden ovan i textredigeraren och klicka sedan på ikonen < > för att avsluta HTML-kodläget.
  1. Klicka slutligen på ”Save” och se din publicerade sida. Om du vill justera höjden eller bredden på returformuläret, gå tillbaka till sidredigeraren, klicka på HTML-kodknappen och ändra höjd- och breddbeloppen i koden, och spara sedan sidan igen.
  1. Se till att spara dina ändringar och besök sedan din butik för att se hur ditt returformulär fungerar!