Tidslinje

Få en fullständig översikt över varje individuell retur samt en övergripande överblick över alla pågående returers status. Vilket också kan bidra till en bättre överblick av ditt cashflow.